Regiony: Středozápad

Mato Grosso do Sul Mato Grosso Goias Distrito federal

Státy

Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Distrito Federal

Poloha

Středozápadní oblast zaujímá plochu 1 642 077 km2, což je téměř 19% celkové plochy Brazílie. Nachází se ve vnitrozemí jižně od povodí Amazonky. Kromě tří států je tvořen i tzv. federalálním distriktem hlavního města Brasilia. Tuto oblast tvoří bohatá úrodná údolí, táhnoucí se mezi řetězy nevysokých pohoří a bažinaté obrovské nížiny. Mezi údolími přítoků Amazonky a severního povodí řeky Paraguaye se rozprostírají nekonečné pralesy a tzv. cerrados, což jsou planiny s nízkými pokroucenými stromy s tvrdou kůrou a s dlouhými obdobími sucha.

Obyvatelstvo

V této oblasti žije asi 12 milionů obyvatel, což je jen asi 7% celkové populace Brazílie. Je to oblast, která až do 40.let 20. století byla téměř neprozkoumaná a i dnes je velmi řídce obydlená. Většinu tvoří obyvatelé bílé pleti, kterých je asi 57%, dále 33% míšenců a 10% obyvatel černé pleti. Na některých územích dosud žijí původní indiánské kmeny.

Podnebí

Převažuje zde tropické klima, horké a vlhké se suchou zimou. Průměrné srážky se pohybují mezi 1 000 a 2 000 mm ročně. Náhorní roviny mají klima mírné.

Hospodářství

Nejdůležitějším hospodářským odvětvím středozápadu vždy byl a stále je chov dobytka. Dále je pro místní hospodářství typické pěstování rýže, kukuřice, manioku, fazolí, bavlny a sóji a také těžba diamantů, výroba kaučuku a produkce byliny maté. Průmysl se rozvíjí velmi pomalu a pouze v blízkosti velkých měst. Na středozápadu Brazílie vznikají tři nejdůležitější říční soustavy Jižní Ameriky - povodí Amazonas, Sao Francisco a La Plata. Vodní energetické zdroje této oblasti jsou nezměřitelné.

Zajímavosti

V této oblasti se rozvíjí zejména ekoturistika, a to hlavně v jedné z nejúžasnějších přírodních rezervací na světě, Pantanalu. Celé hodiny je zde možno strávit rybolovem či pozorováním života v přírodě a být v těsném kontaktu s divy přírody. Za návštěvu stojí také kouzelné horské národní parky Chapada dos Veadeiros a Chapada dos Guimaraes i národní park das Emas, který je domovem největšího brazilského ptáka rhea. V poslední době je stále populárnější oblast Bonito area s křišťálově čistými řekami obklopenými bujnými lesy. Samozřejmě není možno vynechat ani návštěvu architektonického díla, kterým je celé nové hlavní město Brasília.

Turistické atrakce

Brasília, Pantanal