Vodopády Iguaçu

Vodopády Iguaçu, které jsou hlavním důvodem návštěvy města Foz do Iguaçu, jsou bezpochyby nejúžasnějšími vodopády na světě a žádným návštěvníkem Brazílie by neměly zůstat opomenuty. Širší než Viktoriny vodopády a vyšší než Niagara nabízí v délce téměř 3km nezapomenutelný pohled na bezmála 300 vodopádů a kaskád padajících do hloubky až 80m. Vodopády se nachází na hranicích mezi Brazílií a Argentinou a nelze opomenout jejich návštěvu z žádné strany. Celý zážitek je kromě osvěžení vodní tříští a okouzlení nesčetnými duhami doplněn i divokou bujnou vegetací okolních pralesů s množstvím tropických rostlin i exotických zvířat.

Doporučené výlety

Prohlídka vodopádů z brazilské strany

Návštěva brazilského národního parku Iguaçu s jedním z nejkrásnějších pohledů na celé panorama vodopádů, které jsou svou rozlohou označovány za největší a nejkrásnější na světě. Pěší procházka od hotelu Tropical das Cataratas kolem hučícího masívu největšího z téměř 300 vodopádů, nazvaného Ďáblův jícen. Tento vodopád je do množství průtoku vody za sekundu největším na světě. Po visutých můstcích se můžete dostat až k úpatí horní části vodopádů, kde Vás zalije mohutná vodní tříšť a příjemná sprcha se Vám odvděčí nádhernými duhami. Odsud je možno vyjet výtahem až k samotnému vrcholu vodopádů.

Návštěva vodopádů z argentinské strany

Návštěva argentinského národního parku Vám nabídne naprosto odlišné pohledy na vodopády, které máte tentokrát možnost pozorovat z horní i spodní části. Po krátké procházce národním parkem přijdete k rozsáhlému systému lávek, schodů a můstků, které Vám umožní v délce několika kilometrů procházet a obdivovat z bezprostřední blízkosti jednotlivé části systému vodopádů i celkový pohled na téměř tři kilometry dlouhý pás všech vodopádů.

Raft motorovými čluny pod vodopády

Návštěva vodopádů z argentinské strany může být zpestřena i projížďkou jeepem zdejším pralesem s ukázkou vzácné flory a fauny a následně nezapomenutelnou jízdou na motorovém raftu proti proudu řeky až k úpatí vodopádů, kde Vás čeká nádherná podívaná, ale i pořádná vodní sprcha, před kterou je vhodné vše, včetně sebe, zabalit do pláštěnek a nepromokavých pytlů.

Návštěva přehrady Itaipu

Na řece Paraná, na hranicích mezi Brazílií a Paraguaí byla vybudována přehrada Itaipu, donedávna považovaná za největší hydroenergetické dílo na světě. Výstavbou přehrady byla vytvořena rozsáhlá vodní plocha, která vedle rekreačních účelů slouží především k pohánění 20 obrovských turbín, dodávajících elektrickou energii pro jižní část Brazílie a celou Paraguay. Prohlídka přehrady začíná videoprojekcí o budování tohoto díla a pokračujeme projížďkou místním autobusem až k přehradní hrázi dlouhé 8km.

Za nákupy do Paraguaye

Návštěva města Ciudad del Este v blízkosti hranic Brazílie s Paraguyí, které je jednou z největších zón volného obchodu.